Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ανακοινώσεις(2010)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Λάχανης Τηλέμαχος του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, ορισμένος ως οικονομικός υπεύθυνος του συνδυασμού «Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση», στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης , από τον επικεφαλής του συνδυασμού, Φουρνοτζή Άγγελο του Μιχαήλ, δηλώνω ότι:
οι εκλογικές δαπάνες του συνδυασμού «Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση», στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης  για τις  Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010 είναι οι εξής:

ΕΞΟΔΑ:
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.400 €
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ (αφίσες, προκηρύξεις)
1.130 €
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙA
   820 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (νάιλον, ,χαρτοταινίες κλπ)
   63 €
ΣΥΝΟΛΟ
3.413

ΕΣΟΔΑ:
Τα έσοδα του συνδυασμού ανέρχονται στο ποσό των 3.413 € και προήλθαν από τους υποψήφιους και φίλους του συνδυασμού.

Αμπελόκηποι, 08/11/2010
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
...