Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Eνάντια στη ιδιωτικοποίηση της λέσχης του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου

Ο αγώνας των φοιτητών-τριων ενάντια στη ιδιωτικοποίηση της λέσχης του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου