Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Παλιοί και νέοι «Μένουμε Ευρώπη» γιορτάζουν τα 60 χρόνια της ΕΟΚ…


Το κείμενο-κάλεσμα όπως μοιράστηκε στους εργάτες και τις εργάτριες του δήμου μας(καθαριότητας-κήπους-ηλεκτρολόγους).Παλιοί και νέοι «Μένουμε Ευρώπη» γιορτάζουν τα 60 χρόνια της ΕΟΚ…
Έξω τώρα από το Ευρώ και την ΕΕ
Με κοινούς, διεθνιστικούς αγώνες να τσακίσουμε το «τέρας» της αντιδραστικής ΕΕ Εμπρός για μια Ευρώπη των Εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική
ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ - ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΗ - 6μμ Άγαλμα Βενιζέλου
    Στις 25 Μάρτη συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚ, που μετεξέλιξή της είναι η ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένωση των ευρωπαίων καπιταλιστών είχε σαν στόχους α) Να συγκεντρώσει το καπιταλιστικό στρατόπεδο ενάντια στο Ανατολικό Μπλόκ β) να αποτελέσει μια ισ
χυρή βάση για την επέκταση/ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών πολυεθνικών γ) να προωθήσει τα οικονομικά, γεωπολιτικά συμφέροντα των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών σε όλο τον πλανήτη. Όλοι αυτοί οι στόχοι σήμαιναν μια τεράστια επίθεση στο ευρωπαϊκό προλεταριάτο – που έγινε πιο ξεκάθαρη από τα μέσα του ΄80 και την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού.
    Από την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και με τις συμφωνίες που ακολούθησαν – και κυρίως το Σύμφωνο Σταθερότητας και την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, η ΕΕ ολοκληρώθηκε ως ένα πλήρως αντεργατικό/αντιλαΪκό εργαλείο, που επιβάλει στις εργατικές τάξεις και τους λαούς της Ευρώπης τη μόνιμη λιτότητα, την συνεχή κατεδάφιση των εργατικών, δημοκρατικών, κοινωνικών δικαιωμάτων σε όφελος των αστικών τάξεων και των ιμπεριαλιστών,  ιδιαίτερα του γερμανικού ιμπεριαλισμού.
    Ειδικά μετά το ξέσπασμα τις κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος το 2008, η ΕΕ και ο επικεφαλής γερμανικός ιμπεριαλισμός, με άκρατο νεοφιλελευθερισμό προωθούν με κάθε τρόπο την υπεράσπιση των συμφερόντων Τραπεζιτών και  μεγάλου Κεφαλαίου – φορτώνοντας την κρίση στις πλάτες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων των ευρωπαϊκών χωρών. Μνημόνια, πετσόκομμα κοινωνικών δαπανών, διαρκείς μειώσεις μισθών και συντάξεων, πλήρη ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, αρπαγή κατοικιών-καταθέσεων και κάθε μορφής λαϊκής περιουσίας, ιδιωτικοποίηση και διάλυση υγείας/παιδείας/ ασφάλισης και κάθε κοινωνικού αγαθού.