Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Συγκέντρωση διανομέων και κατοίκων

Επιστράτευσαν και ΜΑΤ στην υπηρεσία των mafiozo-αφεντικών