Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6/10/2014_ 5 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ (Η) ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΟι πρώτες ενδείξεις από το νέο δημοτικό συμβούλιο (με την νέα σύνθεση έτσι όπως πρόεκυψε από τις εκλογές του Μάιου) προμηνύουν ήρεμα Δευτερόβραδα στην πατριάρχου Γρηγορίου για την διοίκηση Κυρίζογλου, παρ΄ ότι είναι 5 οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο απουσιάζει ολοφάνερα μια ουσιαστική εργατική αντιπολίτευση.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 6ης Οκτώβρη, ενδεικτικό είναι από τα 15 θέματα που περιελάμβανε η ημερήσια διάταξη τα 12 πέρασαν ομόφωνα! ποσοστό 80%! τι κι αν σ΄ αυτά τα 12 θέματα υπήρχε θέμα για προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις! ή θέμα όπως αυτό που ακολουθεί:
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη»,  στον Άξονα Προτεραιότητας « Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» (κωδικός πρόσκλησης 59), αναμόρφωση του προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο:  «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», προϋπολογισμού 61.500,00€ με Φ.Π.Α..
Δεν βρέθηκε ούτε ένας σύμβουλος να πει ότι τα  61.500,00€ θα μπορούσαν να αποτελέσουν  ένα αρχικό κεφάλαιο για το δημοτικό εστιατόριο που θα έδινε μια ουσιαστική βοήθεια και στήριξη στους ουκ’ ολίγους συμπολίτες μας που πεινάνε.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ και οι αγωνιστές της δεσμεύονται παρ’ ότι δεν έχουμε εκλεγμένο εκπρόσωπο στο νέο δημοτικό συμβούλιο να αποτελέσουμε την εργατική αντιπολίτευση που τόσο λείπει από τον δήμο μας.