Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στον ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ» ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ!

   Τις επόμενες μέρες ψηφίζεται στη Βουλή το «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Κατ’ αρχάς το πολυνομοσχέδιο προβλέπει πλήθος «διευκολύνσεων για τους επιχειρηματίες π.χ. με την κατάργηση της υποχρέωσης λήψης έγκρισης λειτουργίας για ίδρυση νέας επιχείρησης, με ελέγχους μετά την πραγματοποίηση μιας επένδυσης και όχι εκ των προτέρων (!), με έλεγχο των επενδύσεων και από ιδιώτες και όχι μόνο από δημόσιους φορείς (δηλ. τράπεζες ή επιχειρηματίες θα δημιουργούν τις δικές τους εταιρείες πιστοποίησης για να ελέγχουν ακόμα και τις… δικές τους επενδύσεις!). 
  Στα πλαίσια της «διευκόλυνσης των επενδύσεων» το νομοσχέδιο ουσιαστικά καταργεί τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, καθώς μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή τους με απόφαση του Υπουργού Εργασίας οι επιχειρήσεις που θα εμφανίζουν «οικονομικά προβλήματα». Πέρα από τη δυσκολία της υπογραφής μιας κλαδικής σύμβασης για την οποία απαιτείται να την υπογράψει το 50%+1 των εργοδοτικών οργανώσεων, θα πρέπει αυτή να μην έχει επιπτώσεις «στην ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία του ανταγωνισμού»! Το μέτρο αυτό θα πλήξει ακόμη περισσότερο τους μισθούς και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, που ήδη έχει υποστεί μια καθίζηση από τα προηγούμενα μνημονιακά μέτρα. Θεσμοθετεί επίσης την απλήρωτη εργασία, καθώς ο εργοδότης θα μπορεί να μην πληρώνει τους εργαζόμενους έως και δύο μήνες, χωρίς να μπορούν να τον καταγγείλουν για βλαπτική μεταβολή. Ενισχύει ακόμη τη μερική απασχόληση, όταν αυτή σήμερα έχει φτάσει στο 53% των νέων προσλήψεων και 503.113 θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν μετατραπεί σε μερικής. Η υποτιθέμενη νομιμοποίηση των υπερωριών στη μερική απασχόληση θα σημάνει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν απώλεια τεσσάρων μισθών ετησίως. 
  Το νομοσχέδιο επιχειρεί να τσακίσει τα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων και τον συνδικαλισμό. Η κήρυξη απεργίας καθίσταται αδύνατη, ενώ προωθείται το φακέλωμα των συνδικάτων με το ηλεκτρονικό μητρώο μελλών και επιχειρείται να καταργηθεί η δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων, όπως ορίζεται από τα καταστατικά τους με τις Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις κ.ά., καθώς εισάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις σημαντικές αποφάσεις. 
  Ανάμεσα στα άλλα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι δήμαρχοι θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες τις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με αποφάσεις που θα παίρνονται στα Δημοτικά Συμβούλια με απλή πλειοψηφία και όχι όπως ίσχυε με απόλυτη πλειοψηφία και αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη σύμβασης. Αυτό το μέτρο προχωρά ακόμη περισσότερο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων και τις παραδίδει στους ιδιώτες- εργολάβους. Έτσι θα έχουμε πιο ακριβές και χειρότερης ποιότητας υπηρεσίες για τους δημότες και δουλικές σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους στους εργολάβους, καθώς αυτοί θα έχουν μοναδικό στόχο την αύξηση των κερδών τους. Απόρροια θα είναι η αύξηση των δημοτικών τελών. Τέλος θα εξαφανιστεί η αναγκαιότητα για προσλήψεις στους Δήμους και οι εργαζόμενοι στους Δήμους κινδυνεύουν με ανατροπή των εργασιακών σχέσεών τους και απολύσεις.
  Επειδή το πολυνομοσχέδιο τα δίνει όλα στους λίγους και εκλεκτούς ιδιώτες, επειδή οι τελευταίοι δεν πρόκειται να κάνουν «επενδύσεις», παρά μόνο να πλιατσικολογήσουν τον δημόσιο πλούτο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, επειδή και τα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα προσπαθούν να τα καταργήσουν κυβέρνηση και επιχειρηματίες δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο πολυνομοσχέδιο και την στήριξή μας στην Απεργία.
  Να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο - Κάτω τα χέρια από την Απεργία και τα Συνδικάτα Έξω οι Εργολάβοι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
• Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υποχρεωτικές για όλους. Επαναφορά μισθών-συντάξεων, 13ου και 14ου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
• Δημόσιες και Δωρεάν Δημοτικές Υπηρεσίες. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων.
 • Αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μείωση των δημοτικών τελών και καθιέρωση προοδευτικής δημοτικής φορολογίας ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία.